Contact

 

Adres:

Irene Lelieveld
Maanstraat 8
6133 VD Sittard(Laat afstand geen belemmering zijn, het is het meer dan waard! Anders kan een online of facetime test ook)
Tel: 046-4521742
Mail me voor een afspraak op onderstaand e-mailadres
Email: irene.lelieveld@home.nl

Ik antwoord altijd binnen 2 dagen de mail.
Regelmatig komt het voor dat een mail niet.
Heb ik binnen twee dagen niet geantwoord schrijf dan nog eens irene.lelieveld@home.nl

Woon je ver weg? Maak er een gezellig weekendje van in mooi zuid Limburg. Vooral in de heuvels van Epen wandelen, Valkenburg bezoeken of naar het drielanden punt gaan is geweldig.
Ik ken een geweldige en prachtige B&B met de echte Limburgse gastvrijheid vlak in de buurt. www.molleke.nl en www.biancakruitz.nl (als je van natuurlijk houdt)
En wanneer je liever een hotel wilt dan is www.wellnesshotelsittard.nl (als je van sauna houdt)

 

btw NL001829978B95
kvk; 14109692

Praktijk is naast het huis er er is een wachtruimte aanwezig
Praktijk is toegankelijk voor rolstoel, wachtruimte helaas niet.

Mijn methode wordt niet vergoed (prijs op aangepast)

Ik val als kwaliteitstherapeut onder de WKKGZ-klachtrecht bij de geschilleninstantie Nibig/ Balens
www.balensverzekeringen.nl

nibig

Praktijkinformatie die belangrijk is om samen door te spreken. (Algemene voorwaarde)

Onderstaand een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Tegenwoordig is de wet voor natuurgeneeskunde therapeuten enorm streng geworden en moet ik aan alles voldoend en van alles melden en uitleggen. Ook na een afspraak stuur ik nog een behandelovereenkomst op en hierin staat een verwijzing naar dit allemaal zodat je goed weet hoe alles in elkaar zit.

Voedingstherapie is altijd bedoeld om je gezonder en beter te laten voelen, maar uiteraard wordt kennis soms overschaduwd door de complexiteit van het lichaam, de geest en de ziel. Zelfs als jij als cliënt alle honderden laboratoriumtesten zou kunnen aanvragen, dan nog kan niemand een volledig beeld vormen. Mijn praktijkresultaten voor een betere gezondheid zijn enorm positief, maar ik kan geen garantie geven. Ik behandel je altijd uit goed geweten en vol positiviteit. 

Er zijn mensen die zich meteen beter voelen zodra ze met voedingstherapie aan de gang gaan, maar sommigen krijgen wat ontgiftingsverschijnselen. Deze negatieve reacties op een voedingsplan en veranderingen in leefstijl en voedingssupplementen zijn een deel van het helingsproces. Het komt voor dat we extra hulp moeten vragen aan een arts of een collega-therapeut, omdat alleen voedingstherapie niet afdoende blijkt. Daarom komt het voor dat ik mensen voor de zekerheid naar de huisarts verwijs voor verder onderzoek of verwijs ik ze door naar collega’s.
Ik houd me bezig met voeding in de ruimste zin van het woord met als doel de gezondheid te ondersteunen, zelfgenezingsmechanisme te activeren en te verbeteren. Ik behandel geen ziektes, maar deze kunnen door gezonde voeding en supplementen wel verbeteren of verdwijnen.

Na de test is de duur van mijn behandeling altijd 3 maanden. Daarna stopt de behandelduur en kijk je zelf hoe je verder gaat. Een na-test kan erg fijn zijn om de resultaten te zien en hoe verder te gaan. Na deze test is de duur van 3 maanden weer van kracht. (uiteraard kun je langer doorgaan met de adviezen, maar dan kan ik bij vragen moeilijk antwoord geven)

 

Dossier

Wanneer ik je behandel houd ik een dossier bij. Een groot deel hiervan gaat in een map met jou mee terug. Hier kun je alles wat we behandeld hebben teruglezen, zodat je het kunt gaan toepassen. Een paar gegevens houd ik zelf voor een eventuele na-test. Ook wanneer je me mailt voor vragen kan ik hierin terugkijken. Deze gegevens zal ik uitsluitend gebruiken voor jou, niemand heeft inzage hierin. Volgens de wet moeten deze gegevens 20 jaar bewaard worden. Daarna gaat alles door de papierversnipperaar, zodat niemand de gegevens nog kan lezen. Deze gegevens zitten dus niet in mijn computer en ze kunnen dus ook niet uitlekken, mocht mijn computer gehackt worden.
Wanneer je kiest voor een online-test, dan wordt alles wel via e-mail behandeld. Je gegevens zitten uitgeprint in mijn map, en ook in mijn e-mailbox zijn je opgestuurde lijsten en mijn plan van aanpak terug te vinden. Het wordt niet opgeslagen op de PC. Elke 2 jaar schoon ik het postvak IN en UIT helemaal op.

 

ONDERSTEUNING PER E-MAIL / TELEFOON EN VRAGEN

·         Telefonisch ben ik moeilijk bereikbaar (graag inspreken op mijn voicemail als ik niet opneem) mailen is beter. Donderdag is de beste beldag.

·         Via e-mail ben ik goed bereikbaar en reageer ik altijd op alle vragen. Ik mail terug op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het is belangrijk dat je altijd met al je vragen en eventuele bijwerkingen bij mij terecht kunt. Maar ook als je gewoon even je ei kwijt wilt mag je altijd mailen. De interactie met mij is een onderdeel van het consult waar je 3 maanden recht heb op hebt. Voor een goed resultaat van de voedingstherapie kan dit essentieel zijn.

 

1.         Indien je na het eerste kennismakingsgesprek of mail een afspraak heeft gemaakt, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd. Deze stuur ik via de mail na het maken van de afspraak op. Deze kun je doorlezen en ondertekend meenemen of terug sturen

2.         De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

  1. Ik als therapeut en jij als cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de  verhouding therapeut – cliënt.
  2. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.

3.         De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden.

Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

4.         De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;

5.         Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent contant na de sessie af, tenzij anders afgesproken.  (kan ook overmaken)

6.         In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de minimumtijd voor sessies  anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur.

7.         Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief. (dat is pas na 1 jaar) 

8.         Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de helft van de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding.  Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

9.         De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.

10.       De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

11.       Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt  afgesproken uurtarief.

12.       De therapeut is aangesloten bij NIBIG en verzekerd bij Balens. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut hier melden. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu

13.       Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

14.       Irene Lelieveld van de persoonlijke voedingspraktijk is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel  doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische     dossiers   aan arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15.       Irene Lelieveld van de persoonlijke voedingspraktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan     eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de (straatnaam en huisnummer en plaatsnaam), noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Werktijden:

Irene

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag: 9:00 tot 18:00 uur Praktijk
Dinsdag: 9:00 tot 18:00 uur Praktijk
Woensdag: Vrije dag
Donderdag: 9:00 tot 18:00 Online testen (Telefonisch best bereikbaar)
Vrijdag: 9:00 tot 18:00 uur Praktijk
Zaterdag: Vrije dag
Zondag: Vrije dag